21.1.2021.

[AKTUALNO: OBAVIJEST O ROKOVIMA PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
I OSTALE RAČUNOVODSTVENE DOKUMENTACIJE ZA 2020.]

Više

👉Do 30.06.2021. godine predaje se GFI za statističke i druge potrebe.
Poduzetnici i pravne i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit,
dužni su za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji dostaviti:
bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu.
Poduzetnik može istodobnom dostavom ispuniti i obvezu predaje
i za statističke potrebe i za javnu objavu.
👉Do 30.06.2021. godine predaje se Izjava o neaktivnosti,
za prethodnu poslovnu godinu, dostavlja Poduzetnik koji
tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja,
niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama.
👉Do 30.06.2021. godine obveza konsolidacije-matično društvo
dužno je obvezu konsolidacije prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja.
👉Do 31.08.2021. godine predaje se GFI za javnu objavu. Potrebno je dostaviti:
bilancu, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje,
odluku o utvrđivanju godišnjega financijskoga izvještaja,
odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka.
👉Do 31.10.2021. godine predaje se konsolidirano godišnje izvješće
zajedno sa pripadajućim revizijskim izvješćem.
Link na pravilnik

21.1.2021.

EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA ZA 2021. GODINU

Obrazac evidencije o radnom vremenu radnika (šihtericu) za 2021. godinu...
Kompletan tekst