03.03.2021.

POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA
(COVID-19 I PODRUČJA POGOĐENA POTRESOM)-OŽUJAK 2021.

Više

Uvjeti:
👉Zahtjev se predaje isključivo putem web aplikacije.
👉Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 1. travnja 2021. godine do zaključno 23. travnja 2021.
godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za ožujak 2021. godine.
👉Trajanje mjere: Ožujak-2021. godina.
👉Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova.
👉Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje,
odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne
kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore.
Iznos potpore:
👉ovisi o postotku pada prihoda/primitaka (40% ili više), od 2.000 do 4.000 kn po radniku.
Odnosno:
👉od 2.000 do 4.000 kn po radniku za poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost
sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave)
ili Odlukom epidemiologa.
👉4.000,00 kuna po radniku za pravne osobe u sustavu sporta iz točke
5. odjeljka Ciljane skupine poslodavaca bez obzira pad prometa
👉Za radnike zaposlene nakon 28. veljače 2021. godine,
bez obzira na razlog zapošljavanja, ne može se odobriti potpora za mjesec ožujak 2021. godine.
👉Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a,
do 31.12.2020. godine mogu koristiti mjeru.


Link na provedbeni dokument

21.01.2021.

POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA ZA SIJEČANJ – VELJAČA 2021.
COVID-19 I PODRUČJA POGOĐENA POTRESOM

21.12.2020.

POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA - SIJEČANJ-VELJAČA 2021.

Više

Uvjeti:
👉[NOVO] Poslodavci vezani uz poslodavce onemogućenog rada bez kriterija djelatnosti,
👉[NOVO] Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova,
👉Usporedba prihoda kroz kumulativ srpanj-prosinac 2020. prema srpanj-prosinac 2019. ili opcija usporedbe u mjeseca za koji predajete zahtjev s mjesecom prethodne godine,
👉Mikropoduzetnici bez obzira na djelatnost,
👉Iznos potpore ovisi o postotku pada prihoda/primitaka (40% ili više), od 2.000 do 4.000 kn po radniku,
👉Za radnike zaposlene zaključno s 31.12.2020 (ili 31.01.2021.)
👉Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 30. studenog 2020,
👉doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore,
👉Zahtjev se predaje isključivo putem web aplikacije.
👉Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. siječnja 2021. godine do zaključno 25. veljače 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču 2021. godine.
👉Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. veljače 2021. godine do zaključno 25. ožujka 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2021. godine

04.12.2020.

POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA ZA LISTOPAD – PROSINAC
OČUVANJE RADNIH MJESTA – IZMJENA STUDENI - PROSINAC

22.10.2020.

NOVI KRITERIJI ZA POTPORU ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

10.09.2020.

ZA RUJAN-PROSINAC 2020. GODINU
ZAHTJEVI SE ZAPRIMAJU OD 15. RUJNA 2020. GODINE

Više

1. Mikropoduzetnici za rujan - prosinac:
Link na provedbeni dokument

2. Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan - prosinac
Link na provedbeni dokument

10.07.2020.

AKTIVNE SU DVIJE POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA.
ZAHTJEVI SE ZAPRIMAJU DO 31. SRPNJA 2020. GODINE

Više

1. Za sve mikropoduzetnike, bez obzira na djelatnost:
‼️IZNOS POTPORE: Do 2.000 kn po radniku
👉Poslodavci koji zapošljavaju 9 ili manje radnika
👉Pad prihoda lipanj 2020./lipanj 2019. veći od 50%
👉Za radnike zaposlene do 30. lipnja 2020.
👉Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.
Link na provedbeni dokument

2. Djelatnosti: prijevoz, skladištenje, ugostiteljstvo, događanja, umjetnost i zabava
[POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA - SRPANJ-KOLOVOZ 2020.]
‼️IZNOS POTPORE: Do 4.000,00 kn po radniku
👉Pad prihoda lipanj 2020./lipanj 2019. veći od 60%
👉Za radnike u radnom odnosu na dan 30. lipnja 2020. godine i dalje
👉Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 29.2.2020.
👉Za: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost
👉Ograničenje isplate dividende u razdoblju od 29.5.2020. do 31.12.2021. za poslodavce korisnike potpore
Link na provedbeni dokument

27.04.2020.

OD 27.04.2020. GODINE POKRETANJE GOSPODARSKIH I DRUGIH DJELATNOSTI
ODVIJAT ĆE SE U TRI FAZE

08.04.2020.

OSLOBOĐENJE OD OBVEZE DOPRINOSA

Više

Poslodavac koji je ostvario mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta, oslobođen je obveze plaćanja javnih davanja (poreza i doprinosa).
Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće detaljnije je uređeno čl. 71.j i 71.k Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Link na pravilnik: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_43_896.html
Ukratko:
- za mjesec ožujak 2020. oslobođenje iznosi 1.482,81 kn na neto plaću 3.250,00 kn (4.062,51 kn bruto);
- za mjesece travanj i svibanj 2020. oslobođenje iznosi 1.825,00 kn mjesečno na neto plaću 4.000,00 kn (5.000,00 kn bruto).

08.04.2020.

MIO 2. STUP
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE UPLATIT ĆE SREDIŠNJEM REGISTRU OSIGURANIKA

Više

Obveze po osnovi doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (MIO 2. stupa), Hrvatski zavod za zapošljavanje uplatit će Središnjem registru osiguranika, temeljem izračuna Porezne uprave. Hrvatski zavod za zapošljavanje temeljem podataka od Porezne uprave obavlja isplatu doprinosa (MIO II stup) razmjerno visini dodijeljene potpore:
- iznos od 203,12 kn za 3. mjesec po radniku
- iznos od po 250,00 kn za 4. i 5. mjesec po radniku.

22.03.2020.

POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

KOJI JE CILJ POTPORE?
Više

Potpora je predviđena za:
* očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
* očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost
TKO MOŽE OSTVARITI POTPORU?
Poslodavci/obrtnici iz sektora:
• djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
• prijevoza i skladištenja,
• radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj,
• poslodavci/obrtnici koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
• i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.
Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.
KOJI JE NAČIN FINANCIRANJA?
Ukoliko ispunjavate kriterije, bit će isplaćeno na poslovni žiro račun poslodavca/obrta:
* iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku/obrtniku/poslodavcu koji radi u punom radnom vremenu
* iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
* srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite (u slučaju da netko nije radio cijeli mjesec npr.)
KOLIKO TRAJE POTPORA?
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) se može koristiti za razdoblje od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca.
Link na provedbeni dokument

19.03.2020.

Koronavirus- COVID 19 u Hrvatskoj

Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojima na snagu stupa čitav niz mjera u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom u trajanju od 30 dana.
Više

Ovim odlukama zabranjuju se javna okupljanja i sportski događaji, obustavlja rad u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama osim prehrambenih i ljekarni, obustavlja se rad sportskih i rekreacijskih centara i obustavljaju se vjerska okupljanja. Na snazi je i privremena zabrana kretanja osoba preko graničnih prijelaza. Za provedbu mjera bit će zaduženi stožeri civilne zaštite jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite. Mjere stupaju na snagu 19. ožujka i primjenjuju se 30 dana.
Link na odluku