1.9.2014.

Ovršni zakon (izmjene i dopune) stupa na snagu 1.9.2014.

U NN 93/2014. od 31.7. objavljen je "Zakon o izmjenama i dopunama ovršnog zakona". Zakon stupa na snagu 1. rujna 2014., osim članka 35., članaka 42. i 43., članka 45., članaka 47. do 52., članaka 55. do 58., članaka 64. i 65., članka 67. stavaka 4. i 6., članaka 76. i 77. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015. Ovdje možete pročitati kompletan pročišćeni tekst zakona.

Kada je u pitanju ovrha na plaći, novi zakon donosi sljedeće promjene:
Novi primici koji su zaštićeni od ovrhe (napominjemo da su među njima i dugo očekivani troškovi službenoga putovanja i naknada za prijevoz na posao i s posla)
1. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,
2. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada
3. dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada
4. naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda
5. potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada
Omogućena isplata primanja od samostalnih djelatnosti na zaštićeni račun (drugi dohodak)
Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i kada se ovrha provodi na primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to primanje jedino stalno novčano primanje.

Natrag na novosti