1.1.2022.

OD 01.01.2022. NOVA MINIMALNA PLAĆA DIREKTORA (ZAPOSLENOG ČLANA UPRAVE) IZNOSI 6.199,05 KUNA

Prema odredbama Zakona o doprinosima od 01.01.2022. godine mijenja se minimalna plaća direktora (zaposlenog člana uprave). Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne bruto plaće i koeficijenta 0,65.

Prosječna bruto plaća je objavljena u NN 118/2021 i iznosila je 9.537,00 kune. Izračun umnoška svote prosječne bruto plaće i koeficijenta 0,65 iznosi 6.199,05 kuna, što je i nova mjesečna osnovica u bruto iznosu. To je povećanje za 231,40 kn u odnosu na 2021. godinu, kad je minimalna plaća direktora iznosila 5.967,65 kn. Rast minimalne plaće direktora, dakle, iznosi nešto manje od 4%.

Natrag na novosti