1.1.2022.

ČLANARINA HGK U 2022. GODINI

U Nar. nov., br. 144/21 objavljen je novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) koji će stupiti na snagu 04.01.2022. godine.

Ističemo sljedeće:
• pravne osobe postaju članovi Komore upisom u sudski registar (kao i do sada), visinu članarine za propisane skupine određuje svake godine Skupština Komore posebnom odlukom (koja za sada još nije objavljena).
• članovi Komore se, ovisno o gospodarskoj snazi, razvrstavaju u tri skupine.

Razvrstavanje u skupine vrši se temeljem navedenih podataka u godišnjem financijskom izvješću za prethodnu poslovnu godinu: prema podacima o iznosu ukupne aktive, iznosu prihoda i prosječnom broju radnika tijekom poslovne godine.

• Novost je da članovi Komore iz prve skupine ako ne prelaze 2 od 3 kriterija (Ukupna aktiva 7.500.000,00 kn, Ukupni prihodi 15.000.000,00 kn, Broj zaposlenih: 50) nemaju obvezu plaćanja članarine prema odluci koju donosi Skupštine Komore (čl. 32. st. 1. Zakona).

Međutim, članovi komore iz prve skupine mogu odlučiti da će plaćati članarinu u kojem slučaju koriste sve posebne usluge i proizvode iz djelatnosti Komore navedene u čl. 17. st. 1. Zakona.
Ističemo da su navedeni članovi komore (iz prve skupine), koji se odluče za plaćanja članarine, dužni o tome obavijestiti Komoru (čl. 39. Zakona).

Natrag na novosti