1.9.2014.

Ovršni zakon (izmjene i dopune) stupa na snagu 1.9.2014.

U NN 93/2014. od 31.7. je objavljen "Zakon o izmjenama i dopunama ovršnog zakona". Zakon stupa na snagu 1. rujna 2014., osim članka 35., članaka 42. i 43.,...

Kompletan tekst

8.8.2014.

Zakon o radu od NN 93/14 stupa na snagu 8.8.2014.

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju...

Kompletan tekst