8.12.2017.

OD 1.1.2018. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST - PDV

Najvažnije izmjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. odnose se na sljedeće...

Kompletan tekst

8.12.2017.

OD 1.1.2018. MINIMALNA PLAĆA IZNOSI 3.439,80 KUNA (BRUTO)

Vlada Republike Hrvatske, na temelju Zakona o minimalnoj plaći, dana 8.12.2017. ...

Kompletan tekst

16.8.2017.

Poslovni adresari - upozorenje!

Radi se o praksi u okviru koje se poduzetnicima i obrtnicima direktnim pismom nudi upis u poslovni registar (PoslovniRegistar.hr) uz plaćanje naknade na priloženoj uplatnici u visini 200,00 ili 400,00 ili 800,00 kuna. Ta praksa...

Kompletan tekst

15.8.2017.

UREDBA O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. GODINU

U Narodnim novinama br. 78/2017. od 9.8.2017. donesena je uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu, koja...

Kompletan tekst

7.8.2017.

OD 1. RUJNA 2017. NOVI SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (Nar. nov. br. 73/17.) stupa na snagu dana 1. rujna 2017. Navedenim pravilnikom promijenjen je...

Kompletan tekst

3.8.2017.

U ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA NOVA OGRANIČENJA OD OVRHE NA ISPLATE PLAĆE

U izmjenama i dopunama Ovršnog zakona koji je stupio na snagu 3.8.2017., jedno od najčešćih pitanja...

Kompletan tekst

17.7.2017.

Zatezne kamate od 1.7.2017.

U Nar. nov., br. 64/17 objavljena je nova prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima i iznosi 4,41% (za razdoblje od 1.11.2016. do 30.4.2017.). Na temelju te stope izračunava se stopa zatezne kamate, koja se od 1. srpnja 2017. primjenjuje u visini...

Kompletan tekst

17.7.2017.

RAD U INOZEMSTVU - KAKO GRAĐANIN HRVATSKE KOJI SE ZAPOSLI U INOZEMSTVU MOŽE IZBJEĆI DOOPOREZIVANJE U HRVATSKOJ?

Pri izračunavanju porezne obveze prema hrvatskim propisima, hrvatska porezna vlast će porez plaćen u inozemstvu priznati kao...

Kompletan tekst

8.7.2017.

NEOPOREZIVI PRIMICI (NAGRADE, BOŽIĆNICE, REGRES I DR.) NEOPOREZIVIH 2500 KUNA SAMO OD JEDNOG POSLODAVCA

Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17.) koji je na snazi od 4. veljače 2017. uvedena su nova ograničenja. Svota neoporezive godišnje nagrade nije promijenjena u odnosu na...

Kompletan tekst

29.5.2017.

NOVOSTI U FISKALIZACIJI OD 1. SRPNJA 2017

Novosti u fiskalizaciji od 1. srpnja 2017. godine su: Od 1. srpnja 2017. i mali obveznik fiskalizacije je obveznik fiskalizacije putem naplatnih uređaja . Fizičke osobe, kojima se dohodak i porez na dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak do sada su ovjeravali posebnu knjigu računa u Poreznoj upravi, i iz nje su izdavali račune. Odredbe o malom obvezniku fiskalizacije su brisane, pa...

Kompletan tekst

16.5.2017.

NOVOSTI U PRAVILNIKU O PDV-U OD 1.5.2017.

Iako je porezna reforma stupila na snagu 1.1.2017., radi poboljšavanja propisa na snagu je stupila izmjena i dopuna Pravilnika o PDV-u...

Kompletan tekst

4.5.2017.

AKTUALNO GRAĐANI-IZNAJMLJIVAČI

Građani-iznajmljivači kod pružanja usluga smještaja u sobama, apartmanima te kućama za odmor najčešće nisu obveznici PDV-a te u tom slučaju plaćaju porez na dohodak/ paušalno oporezivanje. Građanin-iznajmljivač koji pruža...

Kompletan tekst

2.5.2017.

DOBRO JE ZNATI ŠTO SU NEOPOREZIVI PRIMICI (ISPLATE)

Kako neoporezivo isplatiti terenski dodatak, 170 kn dnevno u zemlji, odnosno 250 kn dnevno u inozemstvu, koja je razlika između dnevnice i terenskog dodatka i zašto je terenski dodatak najpovoljnija naknada za zaposlenika?

Kompletan tekst

12.4.2017.

ISPLATA USKRSNICE KAO PRIGODNE NAGRADE ILI DARA ZAPOSLENIKU

Isplata uskrsnice kao prigodne nagrade ili dara zaposleniku može i ne mora biti obveza poslodavca. To ovisi o izvoru prava. Zakonom o radu ta obveza nije propisana, no radnik može...

Kompletan tekst

14.3.2017.

ROK ZA PREDAJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE ZA 2016. GODINU JE 30. TRAVNJA 2017.G., A NE KAO U PROTEKLIM RAZDOBLJIMA DO 31. OŽUJKA

I dalje ostaje mogućnost istodobne predaje propisane dokumentacije za statističke i druge potrebe sa javnom objavom. Međutim, poduzetnici koji do 30. travnja predaju godišnji financijski izvještaj samo za statističke i druge potrebe...

Kompletan tekst

17.2.2017.

OBRTNICI - ROK ZA PODNOŠENJE POREZNE PRIJAVE ZA 2016. GODINU ISTJEČE 28. VELJAČE 2017. GODINE. GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA ZA 2016. GODINU PREDAJE SE NA OBRASCU DOH

Porezni obveznici koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 19. - 24. Zakona (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga) godišnju poreznu prijavu za 2016. g. predaju se na...

Kompletan tekst

8.2.2017.

OBRAZAC PD-IPO - IZVJEŠĆE O POSLOVNIM DOGAĐAJIMA S POVEZANIM OSOBAMA PRVI SE PUT DOSTAVLJA UZ PD OBRAZAC ZA 2016. GODINU ODNOSNO ZA POREZNA RAZDOBLJA KOJA POČINJU TEĆI OD 1.1.2016. ROK ZA PREDAJU JE DO 30. TRAVNJA TEKUĆE GODINE ZA PRETHODNU GODINU

U obrazac PD-IPO popunjavaju se podaci o vrijednostima poslova s povezanim osobama. Konkretno u obrazac se unose iznosi potraživanja i obveza po osnovi zajmova, te potraživanja i obveze po osnovi isporuka dobara i usluga. Ono što je zanimljivo jest da će...

Kompletan tekst

23.1.2017.

POPUNJAVANJE NALOGA ZA UPLATU POREZA NA PROMET NEKRETNINA OD 1.1.2017.

Zakonom o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine" 115/2016) koji je stupio na snagu 1.1.2017. propisano je da prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi. Naredbom o izmjenama i dopunama...

Kompletan tekst

21.1.2017.

POREZNA REFORMA POREZNOG SUSTAVA - UTJECAJ IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT NA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU

Već ste upoznati s planiranim izmjenama poreznih propisa koje bi trebale stupiti na snagu s početkom 2017. godine. U Narodnim novinama br. NN 115/2016 od 9. prosinca 2016. godine, između ostalih novosti koje se tiču poreznih propisa, objavljen je i novi Zakon...

Kompletan tekst

21.1.2017.

POREZNA REFORMA POREZNOG SUSTAVA - NAJVAŽNIJE PROMJENE U OPĆEM POREZNOM ZAKONU ("OPZ")

Najvažnije promjene u Općem poreznom zakonu ("OPZ") tiču se instituta porezne zastare i ispravaka poreznih prijava. Novim odredbama o poreznoj zastari...

Kompletan tekst

5.1.2017.

OBRTNICI PAUŠALISTI ROK ZA DOSTAVU OBRASCA PO-SD JE DO 15. SIJEČNJA 2017. GODINE – NOVOSTI - OD 2017 GODINE POREZNI OBVEZNICI KOJI DOHODAK UTVRĐUJU U PAUŠALNOM IZNOSU MOGU POSTATI I OBRTNICI KOJI OBAVLJAJU UGOSTITELJSKU I TRGOVAČKU DJELATNOST

Obrtnici koji su u 2016. godini porez na dohodak plaćali u paušalnom iznosu (paušalisti) moraju zaključivanje poslovne godine izvršiti najkasnije do 15. siječnja 2017., odnosno predati Poreznoj upravi popunjeno...

Kompletan tekst

3.1.2017.

ZAKON O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM – IZMJENE I DOPUNE

Propisuje se novi način dostave podatka o poslovnim prostorima, koje su obveznici fiskalizacije dužni dostavljati, budući da prijavljene poslovne prostore u sustav fiskalizacije nije bilo moguće točno locirati te nije bilo moguće...

Kompletan tekst