1.9.2019.

U Nar. nov., br. 80/19 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak čije su odredbe stupile na snagu 1.9.2019. Novim Pravilnikom propisani su novi neoporezivi primici:

TROŠKOVI PREHRANE
Više o tome...

TROŠKOVI SMJEŠTAJA RADNIKA
Više o tome...

NAKNADA ZA TROŠKOVE REDOVNE SKRBI DJECE RADNIKA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA (VRTIĆIMA I JASLICAMA)
Više o tome...

NAKNADA ZA PODMIRIVANJE TROŠKOVA USLUGA NAMIJENJENIH ODMORU RADNIKA – "TURISTIČKI VAUČER"
Više o tome...

1.9.2019.

Od 1.9.2019. godine povećavaju se iznosi dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu.

Kompletan tekst

20.4.2019.

Propisivanje mogućnosti da se društvo s ograničenom odgovornošću (doo) i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (jdoo) osnivaju na daljinu bez sudjelovanja punomoćnika ili javnih bilježnika

Više o osnivanju društva na daljinu i promjenama kod osnivanja doo-a i jdoo-a...

Kompletan tekst

20.4.2019.

Zatvaranje d.o.o. i j.d.o.o. - Društvo može prestati djelovati po skraćenom postupku bez likvidacije

Više o zatvaranju d.o.o. i j.d.o.o...

Kompletan tekst

7.1.2019.

NOVA MINIMALNA PLAĆA ZA 2019. GODINU

Objavljena je Uredba o visini minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine minimalna bruto plaća iznosi 3.750,00 kuna (Narodne novine broj 109/18.)...

Kompletan tekst

7.1.2019.

OD 1.1.2019. GODINE ZAKON O DOPRINOSIMA PROPISUJE MINIMALNU OSNOVICU ZA ČLANA UPRAVE, IZVRŠNOG DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA, LIKVIDATORA I UPRAVITELJA ZADRUGE

Član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge od 1.1.2019. godine obveznik je doprinosa na osnovicu osiguranja u iznosu od 5.491,20 kn mjesečno, odnosno godišnje 65.894,40 kn...

Kompletan tekst

7.1.2019.

UKIDANJE DOPRINOSA NA PLAĆU I PROMJENA STOPE DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OD 1.1.2019. GODINE

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 106/18.) od 1. siječnja 2019. godine ukidaju se dva doprinosa na osnovicu: doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%...

Kompletan tekst

7.1.2019.

NOVI POREZNI RAZREDI KOD OPOREZIVANJA MJESEČNE PLAĆE OD 1.1.2019. GODINE

Za sve isplate plaća nakon 1. siječnja 2019. godine porez na dohodak od nesamostalnog rada (plaće) obračunava se po stopi od 24 % od mjesečne porezne osnovice do visine 30.000,00 kn...

Kompletan tekst

7.1.2019.

OD 1. SIJEČNJA 2019. GODINE STUPILE SU NA SNAGU I IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PDV-U

U prometu dobara i usluga od 1. siječnja 2019. godine i nadalje primjenjuju se tri stope PDV-a: 5%, 13% i 25%. Međutim, došlo je do promjena u oporezivanju unutar poreznih stopa...

Kompletan tekst