3.1.2020.

POVEĆAN JE DOZVOLJENI NEOPOREZIVI GODIŠNJI IZNOS ZA ISPLATU PRIGODNE NAGRADE U 2020. GODINE (BOŽIĆNICA, NAKNADA ZA GO I SLIČNO)

Više

Od 03.01.2020. godine božićnica, naknada za godišnji odmor i sl. mogu se neoporezivo isplatiti do 3.000,00 kuna godišnje. Link na pravilnik

1.1.2020.

POSLODAVAC KOJI NIJE ISPUNIO PROPISANU KVOTU ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM PLAĆA NOVČANU NAKNADU ZA 2020. GODINU U IZNOSU OD 1.218,75 KN MJESEČNO ZA SVAKU OSOBU S INVALIDITETOM KOJU JE BIO DUŽAN ZAPOSLITI. NOVI IZNOS PRIMJENJUJE SE OD OBVEZE ZA SIJEČANJ 2020. KOJA DOSPIJEVA DO KRAJA VELJAČE 2020.

Više

Poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika obvezni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom. Broj osoba s invaliditetom koje poslodavac treba imati zaposlene utvrđuje se mjesečno, množenjem ukupnog broja zaposlenika na zadnji dan pojedinog mjeseca sa 3%. Poslodavac koji nije ispunio propisanu kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili zamjenskom kvotom, obveznik je plaćanja novčane naknade u mjesečnom iznosu od 30% od minimalne plaće (30% od 4.062,51 kn) za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti. Novčana naknada uplaćuje se na račun državnog proračuna: HR1210010051863000160, uz poziv na broj: HR 68 5118 – OIB poslodavca.

1.1.2020.

OD 01.01.2020. GODINE - PROMJENA STOPE PDV-a NA USLUGE PRIPREMANJA I USLUŽIVANJA JELA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA NA 13%

Više

Od 01.01.2020. godine propisuje se stopa PDV-a od 13% na usluge pripremanja i usluživanja jela u ugostiteljskim objektima. To znači da će se i nadalje ugostiteljska usluga koja se odnosi na sva pića (alkoholna i bezalkoholna, vino i pivo) primjenjivati stopa od 25 %, a stopa od 13 % će se odnositi samo na jela (hrana i slastice).

Kava, čaj, topli napitci, voda je 25%. Pripremanje i usluživanjejela u ugostiteljskim objektima – hrana je 13%. Catering koji poslužuje dostavljenu hranu te daju kompletnu usluguserviranja, pribor za jelo, čaše, stolnjake i dr. u opisanom slučaju mogu primijeniti stopu PDV-a od 13 %.Međutim, catering koji samo dostavlja hranu i pića, bez posluživanja, trebaju primijeniti stopu PDV-a od 25 %.

Cijene alkoholnih, bezalkoholnih pića, piva i vina, osim PDV-a, trebaju sadržavati i svotu poreza na potrošnju. Obveza proizlazi iz Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 28/17. i 122/17.), a visinu poreza na potrošnju propisuje svaki grad ili općina. Porez na potrošnju treba zaračunati na osnovicu koja u sebi ne sadržava PDV.

1.1.2020.

NOVA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Više

Od 01.01.2020. osnovica za obračun doprinosa za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iznosi 3.321,96 kuna.

1.1.2020.

DOPRINOSI ZA OBRTNIKE – PAUŠALISTE - NOVA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA

1.1.2020.

NOVA MINIMALNA PLAĆA DIREKTORA (ZAPOSLENOG ČLANA UPRAVE) IZNOSI 5.682,30 KUNA

Više

Prema odredbama Zakona o doprinosima i od 01.01.2020. godine mijenja se minimalna plaća direktora (zaposlenog člana uprave).
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne bruto plaće i koeficijenta 0,65.
Prosječna bruto plaća je objavljena u NN 104/2019 i iznosila je 8.742 kune.
Izračun umnoška svote prosječne bruto plaće i koeficijenta 0,65 iznosi 5.682,30 kuna, što je i nova mjesečna osnovica u bruto iznosu. To je povećanje za 191,10 kuna u odnosu na 2019. godinu, kada je minimalna plaća direktora iznosila 5.491,20 kuna. Rast minimalne plaće direktora u odnosu na 2019. godinu iznosi oko 3,5%.

1.1.2020.

MINIMALNA PLAĆA IZNOSI 4.062,51 KUNA BRUTO - ODNOSNO NETO 3.250,00 KN

Više

U Narodnim novinama broj 106/2019 od 06. studenog 2019. godine objavljene su promjene na sljedećim zakonima/propisima: UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE
Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 4.062,51 kuna.

1.1.2020.

OSNOVNI OSOBNI ODBITAK SE MIJENJA SA 3.800,00 KUNA NA 4.000,00 KN

Više

Osobni odbitak se koristi za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez na dohodak, pri mjesečnom obračunu plaće i ostalih primitaka, kod dohotka od samostalne djelatnosti i drugog dohotka pri godišnjem obračunu odnosno pri posebnom postupku.
Utjecaj promjene osnovnog osobnog odbitka u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu rezultira povećanje mjesečne neto-plaće samo za one osobe kojima je osobni odbitak bio manji od mjesečne neto-plaće. Osobe koje nisu ni plaćale porez na dohodak po osnovi nesamostalnog rada zbog toga što im je osobni odbitak veći ili jednak poreznoj osnovici (i neto-plaći) neće ni osjetiti ovo povećanje osnovnoga osobnog odbitka.
Predloženim izmjenama nije predviđena promjena osnovice osobnog odbitka te ona i u 2020. godini iznosi 2.500,00 kn, što u konačnici znači da će uzdržavane članove sve ostati jednako kao i 2019. godini. Slijedi prikaz: