27.1.2017.

Imamo poslovni prostor u najmu. Primili smo račun (domaća tvrtka) za soboslikarske radove (ličenje zidova) na 2.000 kn ali bez PDV-a uz napomenu "PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJEM ČL. 75. ST. 3 A) ZAKONA O PDV-U". Je li račun ispravan? Trebamo li po njemu platiti PDV ili ga samo obračunski rješavamo (zadužujemo se i priznajemo si ga)? Kako ga prikazujemo u PDV obrascu?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Ukoliko jedan porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a obavlja građevinske usluge iz članka 152. stavka 1. Pravilnika o PDV-U i Dodatka II. drugom poreznom obvezniku također upisanom u registar obveznika PDV-a, mora primjenjivati prijenos porezne obveze.
Kako je točkom 35. Dodatka II. koji je sastavni dio Pravilnika o PDV-u propisano da se građevinskim uslugama smatraju soboslikarski i ličilački radovi (priprema podloge, ličenje, bojanje, postavljanje tapeta), to proizlazi da je račun koji ste primili ispravan te ste dužni primijeniti odredbu članka 75. stavak 3. točka a) Zakona o PDV-u i:
-> obvezni ste obračunati PDV po stopi od 25% i tako obračunati PDV iskazati u PDV obrascu pod II.4. Primljene isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze) te u posebnoj evidenciji o tuzemnom prijenosu porezne obveze IR-A,
-> ako su zadovoljeni uvjeti za priznavanje pretporeza (članak 57. do 62. Zakona o PDV-u) tako obračunati PDV iskazat ćete u PDV obrascu pod III.4. Pretporez od primljenih isporuka u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze) te u posebnoj evidenciji o tuzemnom prijenosu porezne obveze UR-A,
-> što znači da se porezna obveza i pretporez utvrđuje obračunski bez novčanog toka.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja