27.2.2017.

Društvo d.o.o. čiji vlasnik firme je u prijevremenoj mirovini ujedno je i direktor te firme. Može li on kao umirovljenik obnašati ulogu direktora?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Ne, može biti samo prokurist, no ne i direktor, jer direktor mora biti prijavljen po nekoj osnovi i plaćati doprinose.
Znači mora u tom slučaju postaviti nekog drugog za direktora jer ako ostane direktor a nije u radnom odnosu u firmi, obvezan se osigurati kao član uprave i plaćati osobno doprinose, a čim se osigura gubi pravo na mirovinu.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja