5.4.2017.

U kojim slučajevima su dnevne novine i časopisi porezno priznati trošak s pravom na odbitak PDV-a? Može li se pretplata na novine časopise, npr. Glorija, Story, Večernji list, Jutarnji list i sl., knjižiti kao porezno priznati izdatak u frizerskom salonu?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Sukladno čl. 31. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05-157/14) porezna osnovica povećava se za ostale nepriznate rashode iz čl.7.st.1.toč.13. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-143/14) koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobiti i druge svote povećanja koje nisu bile uključene u poreznu osnovicu u prethodnim poreznim razdobljima.
Međutim, ako bi rashodi za dnevni tisak bili izravno u vezi s ostvarivanjem dobiti, primjerice kada bi se dnevni tisak stavio na raspolaganje kupcima/korisnicima usluga društva radi osiguranja i pružanja kvalitetnije i sadržajnije usluge, tada bi se troškovi dnevnog tiska smatrali porezno priznatim s pravom na odbitak PDV-a. Ovakav zaključak bi se mogao temeljiti na mišljenju Ministarstva financija - Porezna uprava u Mišljenju Klasa: 410- 01/98/01/417, Ur.broj:513-07/98-2 od 28.10.1998. godine, u kojoj se daje mišljenje o poslovnim izdacima za samostalne djelatnosti, a koje se navodi u nastavku... "...poslovnim izdacima u obavljanju djelatnosti pružanja usluga građanima (u ovom slučaju frizerske djelatnosti) mogu se smatrati i plaćeni iznosi za nabavljeni dnevni tisak i časopise koji su kupcima na raspolaganju u radnji i imaju za svrhu osigurati kvalitetniju i sadržajniju uslugu".
Iz navedenog proizlazi da se dnevni tisak i časopisi koje porezni obveznici nabavljaju radi pružanja kvalitetnije i sadržajnije usluge mogu smatrati izdacima poslovanja, te se sukladno tome mogu evidentirati kao izdaci u Knjizi primitaka i izdataka (KPI).

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja