18.4.2017.

Na koji način fizička osoba može procijeniti vrijednost dugotrajne materijalne imovine i istu unijeti kao temeljni kapital pri osnivanju trgovačkog društva d.o.o. Naime budući osnivač društva je fizička osoba koja je samostalno i o svom trošku razvila programski softver. Kako ga takva osoba unosi kao temeljni kapital?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Najniži iznos temeljnog kapitala društva ograničene odgovornosti (d.o.o.) trenutno iznosi 20.000 kuna. Polovina tog iznosa mora biti uplaćena u novcu, minimalno 10.000 kuna . Ostatak uloga u društvo može se unijeti unosom prava i stvari. Uložiti se mogu samo stvari i prava kojima se može odrediti gospodarska vrijednost. Ulog u stvarima i pravima mora se unijeti u cjelini.
Kod unosa stvari i prava u temeljni kapital društva pri njegovom osnivanju, osnivač društva će pri podnošenju prijave za upis društva u sudski registar priložiti elaborat o procjeni kojim je utvrđena vrijednost stvari, odnosno prava koje se ulaže u društvo. Vrijednost prava ili stvari, u Vašem slučaju programa, procjenjuje neovisan stalni sudski procjenitelj odgovarajuće struke prema općepriznatim načelima vrednovanja i izrađuje elaborat o procjeni u kome je naveden dan na koji se odnosi procjena koji nije stariji od šest mjeseci prije dana stvarnog unošenja stvari, odnosno prava u društvo.
Ukoliko vrijednost programa koji želite uložiti u temeljni kapital društva neće biti procijenjeno na min.10.000 kuna, vrijednost novčanog uloga morat će pokriti razliku do 20.000 kuna.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja