25.4.2017.

Zanima nas isplata zadržane dobiti iz 2011. godine. Dobit je odlukom Uprave u poslovnim knjigama zavedena kao zadržana dobit, jer nismo bili u mogućnosti isplatiti dobit zbog likvidnosti. Je li oporeziva porezom na dohodak od kapitala (12% uvećano za prirez)?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Nakon svih izmjena Zakona o porezu na dohodak i odluka Ustavnog suda, ključno za utvrđivanje da li je isplaćenu dobit potrebno ili ne oporezivati, godina je u kojoj je dobit ostvarena. Pa je tako, a u nastavku donosimo, na stranicama Porezne uprave utvrđena sljedeća primjena odluke Ustavnog suda: "31.7.2014. Primjena odluke Ustavnog suda u svezi oporezivanja dividendi i udjela u dobiti. - Odlukom Ustavnog suda, broj: U-I-5294/2013, U-I-150/2014, U-I-448/2014 od 18. lipnja 2014. (Narodne novine, broj 83/14), ukinuti su članci 6. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 125/13).
Shodno navedenom, sukladno Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5294/2013, U-I-150/2014, U-I-448/2014 od 18. lipnja 2014., objavljenoj u "Narodnim novinama", broj 83/2014 od 11. srpnja 2014., od dana objave Odluke Ustavnog suda u Narodnim novinama, predujam poreza na dohodak ne plaća se po osnovi dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji se isplaćuju iz dobiti koja je ostvarena do 31. prosinca 2000. te po osnovi dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji se isplaćuju iz dobiti koja je ostvarena u razdoblju od 1. siječnja 2005. do 28. veljače 2012. Po osnovi dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji se isplaćuju iz dobiti koja je ostvarena u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. te iz dobiti koja je ostvarena nakon 1. ožujka 2012., pri isplati se plaća predujam poreza na dohodak od kapitala sukladno članku 51. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10,114/11, 22/12, 144/12, 120/13 - Odluka USRH, 125/13 i 148/13)."
Iz svega navedenog, na dobit koja je ostvarena u 2011. godini, prilikom isplate niste dužni obračunati i isplatiti predujam poreza na dohodak od kapitala. Iako je ova isplata dobiti neoporeziva i dalje ste dužni predati JOPPD obrazac za ovu isplatu.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja