9.5.2017.

U 2016. godini dobili smo bespovratna sredstva za nabavu stroja u iznosu od 2 milijuna kuna. Taj iznos stavili smo na odgođene prihode, odnosno nismo si ih priznali u prihode. Ukupna vrijednost investicije iznosi 11 milijuna kuna. Amortizacija za 2017. godinu iznosi cca 600 tisuća kuna. Da li možemo „otpustiti“ u prihode ukupan iznos amortizacije ili moramo prihode otpuštati proporcionalno odobrenom iznosu, npr. ako je stopa amortizacije 6,67%, osnovica nam je 2 milijuna kuna i od toga iznosa knjižimo prihode?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Primitak bespovratnih sredstva za nabavu stroja se u poslovnim knjigama prikazuje kao odgođeni prihod jer prema hrvatskim standardima financijskog izvještavanja imaju sva obilježja prihoda. Kako u jednom obračunskom razdoblju nastaje trošak amortizacije po tom stroju, potrebno je za isti iznos amortizacije smanjiti odgođeni prihod i priznati prihod na kontu Prihodi od bespovratnih sredstva koji pripada vrsti prihoda - Ostali poslovni i izvanredni prihodi. U Vašem slučaju ćete priznati 600.000,00 kuna prihoda za 2017. godinu.
Gore navedeno potvrđuje načelo nastanka poslovnog događaja koji zahtijeva da se učinci transakcija i ostalih događaja priznaju kada doista nastanu, a ne kada se primi ili isplati novac ili njegov ekvivalent te se uključuju u financijske izvještaje razdoblja na koje se odnose. Bespovratna sredstva ne smiju imati utjecaj na račun dobiti i gubitka te se još jednom dolazi do zaključka da prihodi od bespovratnih sredstva trebaju biti jednaki nastalim troškovima u jednom obračunskom razdoblju.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja