7.6.2017.

Prodajem udio u firmi i prodajem ga pravnoj osobi. kakav je tretman što se tiče poreza? Plaća li se kupnja udjela meni kao fizičkoj osobi ili na račun poduzeća?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Ukoliko je udio u trgovačkom društvu stečen prije 1.1.2016. godine prilikom prodaje udjela fizička osoba ne plaća porez na dohodak od kapitala. Kada fizička osoba prodaje udjel, naknadu za prodani udjel prima na svoj osobni račun.
Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom poreza na dohodak određeno je da se prilikom prodaje udjela koji su stečeni nakon 01.01.2016. godine prilikom prodaje tih udjela plaća dohodak od kapitala na razliku između prodajne cijene i nabavne vrijednosti te financijske imovine.
Temeljem članka 71. Pravilnika o porezu na dohodak, porez na dohodak od kapitala prema članku 70. stavku 19. Zakona o porezu na dohodak, porez na dohodak po osnovi dividendi i udjela u dobiti obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji od ukupnog primitka po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu (prema načelu blagajne), istodobno s isplatom primitka, kao porez po odbitku, po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak. Na porez se obračunava i pripadajući prirez.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja