10.6.2017.

Interesira me koja je trenutno zadnja godina iz koje moramo čuvati dokumentaciju, točnije izlazne račune, ulazne račune, kalkulacije i sl., odnosno, mogu li sve što je 2005. godine i starije baciti u stari papir?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Prema Zakonu o računovodstvu propisano je koliko se dugo čuvaju knjigovodstvene isprave pa se tako: - isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se isplaćuju obvezni odnosi čuva trajno: - isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu najmanje jedanaest godina - isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige najmanje jedanaest godina - godišnje financijske izvještaje trajno.
Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene. Po Općem poreznom zakonu početak tijeka zastare je deset godina za poslovne i knjigovodstvene isprave i druge evidencije. Početak zastare počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu. Po tome zastara počinje teći tek od naredne godine u kojoj se podnosi porezna prijava odnosno rok se zastare produžuje za jednu godinu. Iz svega navedenog možemo zaključiti da se od 1. siječnja 2017. godine smiju baciti dokumenti sa rokom čuvanja od 11 godina za 2005. godinu.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja