30.1.2018.

Radnik radi na pola radnog vremena (20 sati tjedno), koliko bi takvom radniku pripalo godišnjeg odmora, u odnosu na radnike koji rade puno radno vrijeme? Molim Vas navedite u kojem članku Zakona možemo iščitati Vaš odgovor.

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Radnik ima pravo na 4 tjedna godišnjeg odmora za svaku kalendarsku godinu. Ako radi 4 sata dnevno to je za njega 1 dan rada. Ako radnik radi 5 dana po 4 sata, ima pravo na 4 tjedna godišnjeg jer radi svaki dan. Ako istodobno radi kod više poslodavaca oni se moraju sporazumjeti o istodobnom korištenju godišnjeg odmora, ako se ne dogovore, moraju pustiti radnika na godišnji odmor kad on želi. Članci Zakona o raduNN 93/14, 127/17 koji propisuju sve naprijed navedeno su:
*Članak 79.*
(1) Godišnji odmor iz članaka 77. i 78. ovoga Zakona radniku se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena.
*Članak 85.*
(2) Radniku koji radi u nepunom radnom vremenu kod dva ili kod više poslodavaca, a poslodavci ne postignu sporazum o istodobnom korištenju godišnjeg odmora, dužni su mu omogućiti korištenje godišnjeg odmora prema njegovu zahtjevu.
Link na Zakon o radu

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja