28.2.2018.

Društvo je dalo zajam fizičkoj osobi koja je ujedno i član društva, kolika je minimalna kamata za 2017.g koju društvo mora obračunati primatelju zajma kako bi zadovoljilo odredbe Zakona o porezu na dobit?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Minimalna kamata uređena je odredbama Zakona o porezu na dohodak i utvrđena je u visini 3% kad su u pitanju fizičke osobe članovi društva, direktori i zaposlenici.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja