15.5.2018.

Mi smo d.o.o., obveznici smo PDV-a. U sklopu naše tvornice iznajmili bi poslovni prostor. Htjeli bi im zaračunati samo troškove struje, vode, plina po stvarnoj potrošnji. Je li s porezne stane moguće napraviti ugovor o najmu samo sa gore navedenim troškovima ili mora biti ugovorena cijena najma (najam po tržišnoj vrijednosti). Treba li ugovor o najmu prijaviti na poreznu upravu?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Najam poslovnog prostora mora imati vrijednost, odnosno najmodavac mora definirati cijenu najma poslovnog prostora. D.o.o. poreznoj upravi ne treba dostaviti ugovor o najmu. Porezna uprava će najam poslovnog prostora kontrolirati kroz PDV obrazac i knjigu IRA. Porezna uprava će ugovor o najmu tražiti ukoliko će najam poslovnog prostora biti predmet kontrole. Cijena najma poslovnog prostora mora imati tržišnu vrijednost. U suprotnome, Porezna uprava može sama odrediti cijenu poslovnog prostora te dati nalog o plaćanju poreza na dodanu vrijednost za razliku između fakturirane cijene najma poslovnog prostora i tržišne cijene najma poslovnog prostora. Također, Porezna uprava može dati nalog da se za razliku između postavljene cijene najma poslovnog prostora i tržišne cijene najma poslovnog prostora povećaju prihodi radi iskazivanja fer porezne osnovice što će rezultirati većim porezom na dobit. Povećanje prihoda će se odraziti i na obračun općekorisne funkcije šuma i obračun članarina turističke zajednice.

Dakle, cijena najma poslovnog prostora mora biti definirana. Uz cijenu najma poslovnog prostora, u ugovoru o najmu, može biti ugovoreno i plaćanje režija.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja