31.5.2018.

Dobili smo račun iz BiH na 1800,00 KM za usluge smještaja i prehrane radnika na terenu. Radnici su poslani na rad u BiH i smješteni su u restoran gdje imaju i noćenje i prehranu. Naime, iskazuje li se račun u PDV obrascu kroz obavezu i pretporez i po kojim stopama PDV-a?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
U ovom konkretnom slučaju smatramo da se radi o posebnom pravilu oporezivanja PDV-om te da je mjesto oporezivanja smještaja mjesto gdje se nalazi nekretnina (u kojoj je pružen smještaj), a iz upita proizlazi da je to BIH. Naime, sukladno članku 19. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16), mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor il mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i koordinacije građevinskih radova, kao što su usluge arhitekata i građevinskog nadzora, smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi.

Vaš račun ne treba uključivati u hrvatsku PDV prijavu, što znači da ćete prilikom izrade PDV prijave taj račun izostaviti za potrebe obračuna PDV-a, te ga evidentirati u temeljnicu koja nema poveznicu s PDV prijavom.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja