10.6.2019.

Kako čuvati i arhivirati e-Račune?

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Prema odredbama čl. 3. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, elektronički račun ili eRačun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu. Prema odredbama čl. 4. Zakona o elektroničkoj ispravi (Nar. nov., br. 150/05), elektroničkom ispravom smatra se jednoznačno povezan cjelovit skup podataka koji su elektronički oblikovani (izrađeni pomoću računala i drugih elektroničkih uređaja), poslani, primljeni ili sačuvani na elektroničkom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju, i koji sadrži svojstva kojima se utvrđuje izvor (stvaratelj), utvrđuje vjerodostojnost sadržaja te dokazuje postojanost sadržaja u vremenu. Sadržaj elektroničke isprave uključuje sve oblike pisanog teksta, podatke, slike i crteže, karte, zvuk, glazbu, govor.

Čuvanje elektroničkih isprava propisano je čl. 20. Zakona o elektroničkoj ispravi pa je tako svaka fizička i pravna osoba kojoj je zakonom ili drugim propisima utvrđena obveza čuvanja isprava u izvornom obliku, dužna čuvati elektroničke isprave izvorno u informacijskom sustavu ili na medijima koji omogućuju trajnost elektroničkog zapisa za utvrđeno vrijeme čuvanja, i čine elektroničku arhivu.

Što mora osigurati elektronička arhiva propisano je čl. 20. st. 3. Zakona o elektroničkim ispravama, a čuvanje se može povjeriti i informacijskom posredniku.

Poduzetnici, proračuni i proračunski korisnici i neprofitne organizacije koji šalju i/ili primaju eRačune, takve knjigovodstvene isprave trebali bi čuvati u obliku elektroničke arhive, odnosno njihovo čuvanje isključivo u papirnatom obliku u suprotnosti je s trenutno važećim zakonskim propisima..

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja