12.9.2019.

Našem društvu d.o.o. izdane su dozvole zaboravak i rad za 49 stranih državljana, međutim samo je njih 19 dobilo papire iz matične države za dolazak u Republiku Hrvatsku. Da li možemo dobiti povrat uplaćenih pristojbi za one državljane koji nisu došli u Republiku Hrvatsku? Pristojba je 560 kuna po dozvoli.

Odgovor BILIĆ- savjetovanje d.o.o.:
Kako je iz Vašeg upita razvidno da su dozvole za boravak i rad uručene poslodavcu te je plaćena upravna pristojba sukladno Zakonu o upravnim pristojbama i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi, nema osnove za povrat uplaćenih upravnih pristojbi.

Upućujemo na odredbu članka 90. stavka 1. točke 1., u vezi s člankom 72. stavkom 1. točke 3. Zakona o strancima (Narodne novine, broj: 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18) kojim je propisano da će dozvola za boravak i rad prestati važiti ako u roku od 30 dana nakon odobrenja iste državljanin treće zemlje ne prijavi svoje boravište policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.

Nastavno, člankom 91. stavkom 2. naprijed navedenoga Zakona o strancima određeno da u slučaju prestanka ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora te prestanka postojanja drugih uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak i rad, poslodavac i državljanin treće zemlje dužni su obavijestiti policijsku upravuodnosno policijsku postaju, u roku od 15 dana od dana nastupa tih okolnosti.

Dakle, poslodavac je trebao obavijestiti nadležnu policijsku upravu o činjenici da određeni državljani kojima su bile izdane dozvole za boravak i rad nisu došli raditi u Republiku Hrvatsku.

Postavite nam pitanje!

Natrag na pitanja