Postavite nam pitanje!

3.1.2020.

Vlasnik sam d.o.o.-a i namjera mi je isplaćivati stipendiju svojoj kćerki koja je redoviti student. Da li je to porezno priznati trošak u mome doo-u i na što moram paziti? Koliko joj mogu isplatiti?

Više

ODGOVOR: Prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak koje se primjenjuju od 1. siječnja 2019., vlasnik trgovačkog društva ili obrtnik može isplaćivati neoporezive stipendije učeniku srednje škole ili studentu, odnosno i svome djetetu studentu. Učenik srednje škole ili student može ukupno neoporezivo primiti najviše 1.750,00 kuna na mjesec. Neoporezivu stipendiju učenik ili student može ostvarivati tijekom cijele školske godine (koja traje do 1. rujna do 31. kolovoza sljedeće godine) odnosno akademske (koja traje od 1. listopada do 30. rujna sljedeće kalendarske godine). Na porezna obilježja ne utječe preskakanje nekih mjeseci, pa se neoporezivi iznos može isplatiti za više mjeseci odjednom, za tekuću i za prethodnu poreznu godinu, ali ne može se neoporezivo isplaćivati za razdoblje unaprijed. Prema Pravilniku o porezu na dohodak, stipendije koje se učenicima i studentima isplaćuju neoporezivo nije moguće isplatiti u gotovu novcu. Učenik ili student može stipendiju primiti na tekući ili žiro račun. Student treba dostaviti isplatitelju potvrdu škole, odnosno visokog učilišta, o redovitom statusu i pisanu izjavu o tome prima li stipendiju od drugih isplatitelja. Isplatitelj treba donijeti odluku o isplati stipendije i za isplate treba predati JOPPD obrazac.

Napomena: stipendije se ne ubrajaju u 15.000 kuna propisanog limita godišnjih prihoda, i roditelj svoje stipendirano dijete može upisati u PK karticu i pri isplati plaće ili mirovine iskoristiti pravo na umanjenje porezne osnovice (iskoristiti osobni odbitak). Ako to nije učinio, može još do kraja veljače 2020. na obrascu ZPP-DOH zatražiti od Porezne uprave da mu za sina, kćer ili supružnika u godišnjem obračunu poreza na dohodak uveća osobni odbitak i ovisno o drugim izvorima možda vrati preplaćeni porez na dohodak.

31.12.2019.

Za 2019. godinu moje knjigovodstvo je izračunalo da imam veliku dobit i da moram platiti veliki porez, a nemam ni kune na žiro-računu? Smatram da to nije ispravno.

Više

ODGOVOR: Poduzetnik bi trebao razlikovati račun dobiti i gubitka od novčanog toka. Kad bi svi prihodi bili naplaćeni, a svi rashodi isplaćeni i ne bi bilo nikakvih prijenosa iz prošle godine, novac na žiro-računu bio bi jednak zbroju neto-dobitka i amortizacije. Međutim ako se novac tokom godine iskoristio za druge svrhe, kao što je, primjerice: nabava nekoga osnovnog sredstva, pozajmice i sl., neće ga biti na računu unatoč ostvarenom dobitku.