xx.xx.xxxx.

Mi smo j.d.o.o. i u blagajni društva, obveznika poreza na dobit, iskazan je dug (više isplaćena gotovina vlasniku) koji bi htjeli preknjižiti sa dobiti 2013. i 2014. Je li to moguće?

Moguće je napraviti prijeboj isplate...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Mi smo j.d.o.o. i direktor društva ima ugovor sa društvom o najmu svog osobnog automobila. Je li taj ugovor o najmu direktor dužan prijaviti u poreznu upravu i plaćati porez na dohodak od imovine ili smo dužni iznos najma preračunati u bruto plaću i platiti doprinose i porez iz plaće i isplatiti najam u neto plaći?

Sukladno čl. 27.st.1.i 2. Zakona o porezu na dohodak (nn 177/2004. do 143/2014.) i čl.40.st.1. Prvilnik o porezu na dohodak (nn 95/2005. do 157/2014.), dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Koja je svrha predaje obrasca OPZ-STAT-1, odnosno što će se postići predajom istoga? Što sa zastarjelim potraživanjima? Upisuju li se i ona u obrazac OPZ-STAT-1?

Svrha predaje obrasca OPZ-STAT-1 je uvid Porezne uprave u dužnike koji...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Obrtnik proizvodi tekstilne proizvode i želi prodavati svoju robu na ambulantnoj prodaji. Roba bi se prodavala radnicima, a faktura bi išla direktno poduzeću koje im vrši odustavu od plaće. Koje popratne dokumente obrtnik mora imati i što mora dati kupcima?

Proizvođač tekstilnih proizvoda (obrtnik) koji zaračunava prodanu robu poduzeću, obvezan je...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Slovensko društvo organizira regatu u Republici Hrvatskoj. Mora li se zbog toga registrirati kod nas kao porezni obveznik? Uvjet da dobije hrvatski porezni broj je da je porezni obveznik u Republici Sloveniji?

Zakonom o PDV-u propisano je...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Mi smo malo poduzeće i prilikom traženja kredita, naša Banka nas traži račun dobiti i gubitka na dan 30.06.2016, kako bi izračunala EBIT i na taj način ustanovila da li je naše poslovanje uspješno. Što je to EBIT? Da li je to isto što i dobit, u čemu je razlika?

EBIT (engl. Earnings before interest and taxes) odnosi se na iskazivanje operativne dobiti prije umanjenja za kamate i...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Dobili smo ulazni račun od putničke agencije za avionske karte za put na Kosovo za dva naša djelatnika te za jednu osobu koja nije naš djelatnik. Potrebno je prefakturirati taj iznos avionske karte osobi koja nije naš djelatnik. Da li kod prefakturiranja iznos avionske karte uvećavamo za stopu PDV-a (25%)? Trebamo li se, na računu, pozvati na neki određeni zakon?

Zakon o PDV-u (Narodne novine broj 73/13 do 143/14), ne definira i ne poznaje termin "prefakturiranja", već svojim odredbama propisuje što je...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Da li je isplata naknade za godišnji odmor umjesto korištenja godišnjeg odmora obveza i dužnost poslodavca prema svakom radniku koji nije iskoristio godišnji odmoru, i u slučaju prestanka ugovora o radu? I to bez obzira na razloge zbog kojih taj radnik svoj pripadajući godišnji odmor nije iskoristio?

U smislu pravilnog postupanja u toj situaciji važno je reći da članak 82. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) propisuje da je...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Na koji način, mi kao d.o.o., možemo kupiti laptop i mobitel od fizičke osobe. Oprema nije nova. Da li je potrebno na takvu prodaju/kupnju obračunati i platiti porez?

S obzirom da se radi o kupnji osobne imovine od fizičke osobe – građanina, za navedeno potrebno je...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Postoji li obveza potpisa na računu izrađenom u elektroničkom obliku, a otisnutom i poslanom na papiru?

Zakonom o računovodstvu propisano je...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Bavim se iznajmljivanjem apartmana. Vodim se paušalno kao vlasnik kuće za odmor.
Treba li na računu, koji ispostavljam turistima, biti naznačena boravišna pristojba ili nešto drugo?
Apartmani su dobili kategorizaciju 3 zvjezdice. Imam prijavljena 2 apartmana s četiri kreveta svaki. Znam da moram ispostavljati račun turistima, i oni ga moraju preuzeti. Što sve mora biti naznačeno na računu osim količine, jed. mjere (dani), naziv dobra/usluge (smještaj u apartmanu/razdoblje), cijena (u kunama), ukupni iznos (količina pomnoženo s cijenom)?
Moram li imati knjigu popisa gostiju i ovjeriti je u Uredu državne Uprave - Odsjek za turizam? Moramo li cjenik ovjeriti kod turističke inspekcije? Moramo li knjigu stranaca ovjeriti na Policijskoj Upravi dotičnog sjedišta gdje se apartmani nalaze?
Zanimaju me svi detalji o propisima koji određuju moje poslovanje, po pitanju poslovnih knjiga što sve moram voditi za uredno knjigovodstvo.

Apartmani za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu trebaju...

Iznajmljivači su dužni voditi Popis gostiju..

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Mi smo d.o.o. koje se bavi proizvodnjom cvijeća, i imamo zaposlenih 20 djelatnika. Po zakonu trebamo imati 1. invalidnu osobu još zaposlenu. Ako sklopimo ugovor sa Obrtničkom školom, ugovor o praksi sa 4 učenika sa posebnim potrebama na godinu dana dali to zadovoljava zakon i dali mi kao poslodavac moramo plaćati njima praktičnu nastavu i koliko (neoporezivi iznos)? Praktikanti su srednja škola i pomoćni vrtlari su to nam i odgovara jer imamo takvu djelatnost.

Sukladno članku 8. st. 4. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) u ispunjavanje obveze kvotnog...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Društvo se bavi prodajom i održavanjem viličara. Prilikom obavljanja usluga popravaka i održavanja svakodnevno su na terenu kod kupaca. Može li se prilikom pružanja ovakvih usluga, kupcima koji su udaljeni više od 30 km od sjedišta društva, radnicima isplaćivati terenski dodatak u visini od 170 kn dnevno, a da je to porezno priznati trošak. Rad na terenu često traje manje od 8 h, te se u radnom danu posjete 2-3 kupca.

Terenski dodatak je najpovoljnija naknada za zaposlenika jer ne ovisi o broju...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Mali smo poduzetnici, imamo 10 manjih trgovina, koliki nam je blagajnički maksimum? Da li blagajnički maksimum vrijedi za svaku trgovinu posebno?

Blagajnički maksimum određuje se kao cjelina, a u okviru toga iznosa obveznici fiskalizacije mogu odrediti blagajnički...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Zaprimili smo dopis kojim postavljate upit vezan za pravo na isplatu dnevnice u slučaju kada je radnik na službenom putu 13 sati, a od toga se na put u Republici Hrvatskoj odnosi 6 sati, a na put u inozemstvo 7 sati.

Nastavno odgovor od Porezne Uprave...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Može li se direktoru, koji NIJE zaposlenik poduzeća, isplaćivati kao i ostalim radnicima dnevnica? Što je sa direktorom koji JESTE zaposlenik poduzeća?

U skladu s odredbama članka 13. stavak 1. i 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne Novine, br. 95/05-143/14) oporezivim primicima po osnovi samostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Može li pravna osoba ispostavljati račune za krojačke usluge ukoliko osoba koja obavlja te poslove nema krojačku školu, a društvo je registrirano za obavljanje te djelatnosti i to mu nije osnovna djelatnost?

Za razliku od Zakona o obrtu koji za obavljanje krojačkih i drugih vezanih...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Smijemo li radniku koji nam je donio potvrdu prijevoznika (ne kartu) isplatiti neoporezivo 1.800,00 kn kao trošak prijevoza na posao i sa posla?
Smijemo li tom radniku, ako je koristio zbog potrebe posla dva dana u mjesecu svoj automobil, isplatiti loko vožnju?

Poslodavac može svom radniku neoporezivo isplatiti...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Društvo d.o.o. ima konstantan gubitak od 2009. godine, a budući se gubitak od 2009. više ne smije prenositi u 2015. godinu, što s gubitkom iz 2009. godine. Kako se knjiži nastala situacija?

Prvo da ustanovimo da su računovodstveni gubitak i porezni gubitak dvije različite cjeline. Porezni gubitak se prenosi narednih...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Poduzeće je u gubitku, te kod izrade PD obrasca sam uvidjela da ukoliko stavim iznos državne potpore za obrazovanje, automatski se obračunaju iznosi predujmova za slijedeće porezno razdoblje, premda poduzeće ima porezni gubitak.
Mogu li ne staviti iznos državne potpore za obrazovanje , te samim tim i ne povećati iznos gubitka, ali ne plaćati ni iznose predujmova?
U idućoj godini ukoliko poduzeće bude imalo dobit, manji preneseni porezni gubitak će se odbiti. Moram napomenuti da se ovdje radi o malim iznosima za državnu potporu za obrazovanje.

Nema zakonske zapreke da se u godišnjoj prijavi...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Ugovorili smo radove na objektu u Njemačkoj za njemačkog naručitelja. Prema ugovoru rok za izvedbu svih radova je max 8 tjedana. Dio radnika bi radio samo prva 2 tjedna, drugi dio rade u dva navrata po 3 tjedna. U međuvremenu (1 tjedan) rade u RH. Moramo li raditi izaslanje ili je to službeni put? Koje su nam obaveze u Njemačkoj u smislu prijava kod nadležnih institucija?

Izaslani radnik je, prema odredbi članka 7. točka 13. podtočka 13.1. Zakona o doprinosima (Narodne novine broj 84/08 do 143/14), osoba osigurana po...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Pitanje se odnosi na prefakturiranje troškova zajedničke pričuve firmi koja sa nama dijeli prostor. Računi koje mi dobivamo su bez PDV-a. Obračunavamo li mi kod izrade izlaznog računa za prefakturirane troškove pričuve PDV ili ne? Napominjemo da smo mi u sustavu PDV-a.

Ministarstvo financija - Porezna uprava čvrsto drži stajalište da je prilikom...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Ima li radnik pravo na nadoknadu troškova za uporabu privatnog vozila u poslovne svrhe ako su mu plaćeni troškovi prijevoza na posao i s posla?

Pravo radnika na isplatu nadoknade kod službenih odlazaka privatnim automobilom u FINU, PU i drugo te pravo na...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

U 2015. godini kupili smo stan od fizičke osobe i stan smo uveli u svoje poslovne knjige. Platili smo porez na nekretnine od 5%.
Kako je vidljivo iz elaborata o procijeni vrijednosti nekretnine stan je izgrađen 1989. godine. Mi bi stan sada prodali fizičkoj osobi.
Koju poreznu klauzulu napisati na računa kod prodaje stana? I u koju rubriku upisati iznos računa za prodaju stana u obrascu PDV-E?

Odredbom članka 40. stavak 1. točka j) Zakona o PDV-U...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Što se događa s opremom (laptop) nakon amortizacije, knjigovodstvena vrijednost laptopa je nula kuna? Može li se pokloniti nekome (radniku) i na taj način ispisati iz evidencije dugotrajne imovine?

U slučaju da se laptop želi pokloniti radniku važno je na umu imati...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Vlasnik sam obrta koji obavlja informatičke usluge te za isti nije potrebno imati poslovni prostor, ali kako veći dio struje trošim na računala vezano uz obavljanje posla zanima me kako mogu struju staviti u trošak obrta, u potpunosti (cijeli račun) ili djelomično?

Struja trenutno ne glasi na mene već roditelje u čijoj kući i obavljam djelatnost i živim. Mogu li nakon toga bez ikakvih problema podignuti te iste novce sa svog žiro-računa i da li slijedi ikakvo plaćanje poreza (osim naravno poreza na dohodak po godišnjoj prijavi vezanoj za prodaju) u ovom momentu?

Da biste mogli struju pravdati kao trošak obrta potrebno je...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Obrtnik sam i kupio sam auto na obrt putem leasinga. Auto je u potpunosti isplaćen i sada ga prodajem drugoj fizičkoj osobi. Nakon prodaje istog i nakon što dobijem naknadu po ispostavljenom računu, taj novac polažem na žiro-račun obrta.
Mogu li nakon toga bez ikakvih problema podignuti te iste novce sa svog žiro-računa i da li slijedi ikakvo plaćanje poreza (osim naravno poreza na dohodak po godišnjoj prijavi vezanoj za prodaju) u ovom momentu?

Novac koji će biti uplaćen na žiro-račun obrtnika temeljem...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Tijekom 2015. godine kupili smo teretno vozilo u EU sa oznakom S25a (poseban postupak oporezivanja marže preprodavatelja). Mi smo firma d.o.o. i obveznici smo PDV-a. Vozilo je registrirano i korišteno. Sada bi htjeli prodati vozilo u Hrvatskoj, da li trebamo kod prodaje toga vozila izdati račun sa PDV-om ili bez PDV-a? Koji porez plaća kupac? Ima li veze ako je kupac fizička osoba ili druga firma?

Vi ste kupili teretno vozilo sa oznakom S25a od preprodavatelja koji...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Primili smo račun od dobavljača iz EU (Slovačke), koji nije u sustavu PDV-a, za istraživanje tržišta koje se obavljalo u Slovačkoj. Mi smo obveznici PDV-a. Da li po navedenom računu smo i obveznici plaćanja PDV-a?

U članku 17., stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost piše...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

U kojem roku trebam prijaviti porez na najam stana? Na koji način se utvrđuje porez od najma?
Vlasnik sam stana u Zagrebu od 40 m2 i namjeravam ga po prvi put iznajmiti. U kojem roku trebam prijaviti porez na najam stana? Na koji način se utvrđuje porez od najma?

Ako je riječ o iznajmljivanju stana od strane najmodavca obveznika poreza na dohodak koji...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Kojim je propisom uređena prodaja na daljinu, odnosno prodaja internetom? Koje informacije moraju biti dostupne kupcu kod takve prodaje?

Prodaja na daljinu uređena je Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Koje su obveze poslodavca kod usklađenja poslova zaštite na radu, rok je bio 31. prosinca 2015. godine? Samostalno vodimo zaštitu na radu, i imenovali smo jednog zaposlenika kao ovlaštenika koji ispunjava uvjete i ima položen ispit za stručnjaka I. stupnja zaštite na radu, poduzeće ima 30 zaposlenih.

Prema Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu, poslove zaštite na radu može obavljati...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!

xx.xx.xxxx.

Treba li obrt koji obavlja autoprijevozničku djelatnost obračunavati PDV kada:
1. obavlja uslugu prijevoza iz Italije u Belgiju, a nalog za prijevoz daje austrijska špedicija koja je porezni obveznik i kojoj se ispostavlja račun za prijevoz.
2. obavlja uslugu prijevoza iz Belgije u Hrvatsku, a nalog za prijevoz daje njemačka špedicija koja je porezni obveznik i kojoj se ispostavlja račun za prijevoz.
3. obavlja uslugu prijevoza iz Nizozemske u Hrvatsku, a nalog za prijevoz daje hrvatska špedicija koja je porezni obveznik i kojoj se ispostavlja račun za prijevoz.

Radi se o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koju hrvatski porezni obveznik obavlja poreznom obvezniku iz...

Kompletan odgovor

Postavite nam pitanje!